Tối ngày 17/01/2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Long Xuyên khai mạc Hội thi ca múa nhạc cấp thành phố năm học 2018-2019 có 57 đơn vị trường học tham gia ở các cấp học.