Monday, 06/12/2021 - 13:06|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mạc Đĩnh Chi

THAM GIA HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

Ngày 08/11/2020, trường THCS Mạc Đĩnh Chi tham gia hoạt động ngoại khóa tại trường THCS Mỹ Thới

Ngày 08/11/2020, trường THCS Mạc Đĩnh Chi tham gia hoạt động ngoại khóa tại trường THCS Mỹ Thới