Tuesday, 27/09/2022 - 12:45|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mạc Đĩnh Chi

THAM GIA HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

Ngày 08/11/2020, trường THCS Mạc Đĩnh Chi tham gia hoạt động ngoại khóa tại trường THCS Mỹ Thới

Ngày 08/11/2020, trường THCS Mạc Đĩnh Chi tham gia hoạt động ngoại khóa tại trường THCS Mỹ Thới