TRƯỜNG THCS MẠC ĐĨNH CHI

 

       Trường THCS Mạc Đĩnh Chi được tách ra từ trường phổ thông cơ sở Mỹ Hòa năm học 1991-1992 mang tên trường THCS Mỹ Hòa, đến tháng 8 năm 1999 trường được dổi tên thành trường THCS Mạc Đĩnh Chi. Qua quá trình phấn đấu và trưởng thành, trường đã có bề dày về truyền thống và thành tích trong công tác dạy và học.

       Trường có đội ngũ cán bộ GV đoàn kết, trường THCS Mạc Đĩnh Chi có 28/63 là đảng viên, chiếm tỉ lệ 44,4 % trên tổng số CB, GV, NV của trường; Nhà trường có nhiều giáo viên trẻ, nhiệt tình, năng động, giỏi về tin học, có nhiều giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố; Hàng năm trường có đề tài SKKN đạt giải cấp Thành phố.

       Trường THCS Mạc Đĩnh Chi rất thuận lợi trong việc tổ chức các chương trình hoạt động NGLL để rèn luyện kỷ năng sống cho HS. Trong soạn giảng, giáo viên đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào đổi mới phương pháp dạy học, đáp ứng được yêu cầu của đổi mới giáo dục trong bối cảnh phát triển của nền kinh tế tri thức. Đây là thế mạnh riêng của trường.

      Trường thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không” và các cuộc vận động lớn của ngành, cuộc vận động“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua xây dựng Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Đặc biệt thực hiện chủ đề năm học “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin”, “Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện", Trường THCS Mạc Đĩnh Chi đã quan tâm đến công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, giáo viên thường xuyên ứng dụng CNTT trong giảng dạy nhằm đổi mới PPDH, đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang bị các thiết bị, đồ dùng dạy học nhằm nâng cao hiệu quả giờ dạy. Thực hiện nghiêm túc chương trình kế hoạch giảng dạy, các hoạt động NGLL, hoạt động hướng nghiệp, các phong trào văn hoá - văn nghệ, TDTT, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

       Tập thể sư phạm nhà trường luôn nỗ lực thi đua, nâng cao uy tín và chất lượng giáo dục toàn diện.